Natuurgeneeskundige Therapie

Werkvormen

Met welke thema’s kun je bij Natuurgeneeskundige Praktijk Zonnebloem terecht en welke werkvormen kun je verwachten?

Thema’s

Partnerrelatie, ouder-kind relatie, man-vrouw thema’s, schoolproblemen, seksualiteit, rouwverwerking, kwaliteiten optimaliseren, problemen in de werksfeer helen, helen van zielsthema’s, oriëntatie op je leven.
Lichamelijke klachten met een psychische achtergrond zoals hyperventilatie, darmklachten, rugpijn, allergieën, moeheid en depressie, geblokkeerde energie, trauma.
Burn-out verschijnselen of herorientatie qua werk.

Werkvormen

De werkvormen zijn een hulpmiddel om je lichamelijk, emotioneel, mentaal en op zielsniveau te ontwikkelen. Jij als persoon staat centraal. Ik werk met de volgende technieken: ademtechnieken, EMDR, voice dialogen, familie-opstellingen, regressie, emotioneel werk, coaching, meervoudige merkaba heling, meditatie & affirmatie, Bach remedies en intuïtieve ontwikkeling.

Ademtechnieken
Door middel van een ontspannen verbonden ademhaling waarbij er geen pauze is tussen de in- en uitademing, kunnen blokkades, emoties en pijn worden vrij gemaakt zodat de energie weer vrij kan doorstromen. Je komt meer in je lijf en je lichaamsbewustzijn groeit. Je lichaam slaat alle herinneringen in je leven op. Bijvoorbeeld, als je schrikt, houd je vaak je adem in met als gevolg dat je de angst niet uit en deze in je lijf wordt opgeslagen. Via de verbonden ademhaling kun je deze emoties loslaten zonder er vol in te hoeven gaan. Je kunt op een zachte manier oude pijn en spanningen opruimen. Je maakt ruimte in je lijf en je kunt je meer ontspannen. Je komt echt bij je jezelf uit, bij je ware kracht. Als herinneringen in je bewustzijn moeten komen, zullen ze zich aandienen. Een ademsessie duurt meestal twee uur en werkt nog een aantal weken door. Het is een krachtige vorm voor bewustwording. Deze werkvorm is ook (en juist) geschikt voor mensen met hyperventilatie, depressie, burn out en rouw. Lees meer over een ademsessie in mijn blog hierover.

EMDR
Iedere nare gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Met EMDR (eye movement desentisation and reprocessing) worden deze gebeurtenissen alsnog verwerkt. EMDR wordt toegepast bij angsten en fobieën, depressie, burn out, relatieproblemen, verslavingsproblemen, dwanggedachtes, pestverleden/heden, nachtmerries, woede-uitbarstingen, weinig zelfvertrouwen.

Voice Dialogue
Tijdens de voice dialogue praat de begeleider met je subpersoonlijkheden. Iedereen heeft diverse subpersoonlijkheden in zich, bijvoorbeeld de controleur, de perfectionist, het kwetsbare kind, de bezorgde ouder, de dwarse puber etc. Door alle aspecten in jezelf werkelijk ruimte en plek te geven, komen onderdrukte energieën vrij, zullen spanningen afnemen en kom je meer in evenwicht. Het geeft inzicht in jezelf en in de kwaliteiten en de functies van de diverse subs in jezelf. Dit zorgt voor meer mogelijkheden om zelf sturing aan je leven te geven. Je wordt een completer mens en komt meer in je kracht. Ook voor mensen die burn out zijn geraakt, kan deze werkvorm veel inzicht in zichzelf geven.

Familie-opstellingen
Soms heb je al veel aan een bepaald thema gewerkt, maar lijk je er toch in vast te blijven zitten. Dan kan een familie-opstelling uitkomst bieden. Jouw familie, het gezin waarin je bent geboren en jouw voorouders tot 7 generaties terug hebben een geschiedenis. Belangrijke gebeurtenissen in een familie hebben invloed op het functioneren van andere familie-leden, zelfs generaties later. Geheimen, oorlog, geweld, verslaving, ongeluk, misbruik, verstoten/uitgesloten worden, verlies van dierbaren en dergelijke. Het is niet meer dan logisch dan dat ook effect heeft op jou en jouw functioneren. In een familie-opstelling kan meer inzicht en heling ontstaan op patronen die al generaties lang doorgegeven worden.

Regressie
Bij regressie -en reïncarnatietherapie gaan we ervanuit, dat de oorsprong van veel klachten en problemen in onverwerkte eerdere pijnlijke ervaringen ligt. Deze ervaringen kunnen plaats hebben gevonden tijdens je jeugd, tijdens de periode voor je geboorte (de prenatale periode), maar ook in een of meer vorige levens. Bij regressie maken we de onbewuste oude ervaringen, of ze nu uit de jeugd stammen of uit vorige levens, bewust. Door je onder de begeleiding van de therapeut te focussen op factoren van je probleem kom je in de regel vrij snel bij de oorzaak ervan in het verleden en kun je die helen. Dit maakt je weer vrij in het heden.

Emotioneel werk
“Meisjes moeten lief en gehoorzaam zijn en jongens mogen niet huilen.” Veel mensen hebben in hun jeugd dergelijke programmeringen mee gekregen met als gevolg dat ze bepaalde emoties niet hebben mogen, durven en of leren uiten in hun verdere leven. Mag je van jezelf boos worden of ben je bang dat de buren je horen? Je kunt leren hoe je je boosheid uit zonder jezelf en anderen te beschadigen en zonder je erin te verliezen. Ben je iemand die veel ‘in zijn of haar hoofd’ zit en last van hoofdpijn heeft? Je kunt leren weer in contact te komen met je lijf en je gevoelens en deze te uiten. Ben je iemand die zijn of haar gevoelens voor zichzelf houdt? Je kunt ervaren dat het ook veilig kan zijn je in contact te uiten en dat je zelfs erkenning en steun kunt ervaren. Als je al je gevoelens en emoties durft te voelen en uiten zonder er een oordeel op te hebben, word je een vrijer mens. Ware kracht is gebouwd op ware kwetsbaarheid.

Coaching
Vanuit mijn trainerservaring kan ik tijdens een gesprek helder aangeven waar je jezelf vastzet en hoe je een situatie of probleem in stand houdt. Zo zijn er soms bepaalde waarden in jezelf die je tot norm verheven hebt. Als je bijvoorbeeld grenzen wilt gaan stellen, maar van jezelf niet boos mag worden, dan is dat heel lastig. Als je een perfectionist bent en geen fouten mag maken, ben je waarschijnlijk een lastige leidinggevende. Want je normen projecteer je naar buiten en dus zul je streng zijn voor je medewerkers. Helaas, want je leert juist door fouten te maken.
Ik ga je niet vertellen wat de oplossing is. Je bent zelf verantwoordelijk voor de situatie waarin je je bevindt. Je kunt anderen en situaties niet veranderen, wel hoe je zelf ermee omgaat. Met coaching kun je jouw sleutel vinden.

Meervoudige Merkaba Heling
Middels een krachtig gebed en vanuit de staat van onvoorwaardelijke liefde kan ik merkaba helingen geven voor diverse klachten. Bij ernstige uitputting kan ik energie bijzetten zodat je langzaam vervolgstappen in je herstel kunt zetten. Als leraar Meervoudige Merkaba Technieken activeer ik lichtlichamen tot in de hoogste niveaus en oefen ik mezelf dagelijks om in de staat van verlichting te zijn. Overigens is mijn advies om bij klachten altijd een reguliere arts te raadplegen. Lees meer over de merkaba heling in mijn blog hierover.

Meditatie & Affirmatie
Ik werk met eenvoudige meditaties om jezelf bijvoorbeeld te gronden, af te schermen, in balans te brengen. Affirmaties worden als huiswerk meegegeven om inzicht te verkrijgen en jezelf opnieuw te programmeren. Als je bijvoorbeeld streng bent voor jezelf en vooral ziet wat je niet goed doet, kunnen affirmaties helpen om jezelf te herprogrammeren. Jezelf te leren kijken naar wat wel goed is, naar je inzet en jezelf daarvoor te waarderen en jezelf te waarderen om wie je bent, niet om wat je doet.

Bach remedies
Bach (bloesem) remedies kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van je persoonlijke proces. Vooral op het emotionele vlak zijn Bach remedies effectief. Ook bij (kleine) kinderen werken ze prima. Ik bekijk welke remedie geschikt is en je krijgt een flesje met druppels mee naar huis.

Intuïtieve ontwikkeling
Bij intuïtieve ontwikkeling gaat het erom dat je durft te vertrouwen op je eigen intuïtie, je eigen gevoelens en inzichten. Leren om vanuit rust en ontspanning ontvankelijk te zijn en jezelf te openen voor inspiratie. Geen druk op jezelf zetten, geen oordelen, maar loslaten en je openen.
Ik werk met diverse kaarten zoals tarot, dierenkaarten, schedelkaarten etc. om inzicht te verkrijgen in bepaalde situaties of problemen of als leidraad voor een sessie.