Natuurgeneeskundige Therapie

Welkom

Hartelijk welkom bij de Natuurgerichte Praktijk Zonnebloem.

Mensen met uiteenlopende klachten kunnen bij mijn praktijk terecht voor natuurgeneeskundige consulten. Je klacht wordt holistisch onderzocht en behandeld, dat wil zeggen vanuit zowel fysiek, als emotioneel en mentaal niveau. Ik werk vanuit de vijf natuurgerichte principes:

  1. Energie
  2. Prikkeloverdracht
  3. Drainage
  4. Voeding
  5. Psyche en het (on)bewust ziekmakend gedragspatroon

Het doel is het verhelpen van jouw klachten en het bereiken van een betere balans in jouw gezondheid. Tevens worden adviezen gegeven waarmee je in de toekomst klachten kunt voorkomen.

Het tarief voor een natuurgeneeskundig consult is 70 euro per uur. Dit type consulten komt bij de meeste zorgverzekeraars in Nederland in aanmerking voor een gedeeltelijke of totale vergoeding, al naar gelang men aanvullend is verzekerd voor natuurgeneeswijze consulten. Check dit zelf even bij uw zorgverzekeraar!

Als BATC therapeut ben ik aangesloten bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de de eis zoals die door de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de geschillencommissie kunt u via de link downloaden.

Indien je een klacht hebt, meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt, wordt jouw klacht gemeld bij de geschillencommissie.