Natuurgeneeskundige Therapie

Behandeltraject

Je kunt bij mij terecht voor een paramedisch natuurgeneeskundige consult. Je doorloopt als client dan de volgende stappen:

 1. Anamnese (uitgebreid intakegesprek)
  Om meer informatie te krijgen over jou, je lichamelijke klacht(en), je gedragspatronen en de elementen die een rol in het ontstaan van je klacht(en) hebben gespeeld. Ik stuur je voor het gesprek een intake formulier en privacy verklaring die je thuis invult en ondertekent en meeneemt naar het gesprek doorlopen. Hierbij ontstaan vaak al belangrijke inzichten.
 2. Onderzoeken
  Om een beeld te krijgen van de huidige toestand van jouw klacht en de mogelijke behandeling daarvan. Hierbij gebruik ik naast het gesprek ook een aantal andere diagnose technieken.
 3. Behandelplan op maat
  Een helder en duidelijk overzicht van de anamnese en onderzoeken en een plan van aanpak, met de werkvormen die ingezet kunnen worden om jouw huidige situatie te verbeteren. We kijken samen naar de mogelijkheden en aanpak. Je ondertekent de behandelovereenkomst, die je overigens niet verplicht tot het volgen van een reeks consulten; het gaat erom op een eerlijke en zorgvuldige manier met elkaar om te gaan. Dit is wettelijk verplicht.
 4. Natuurgeneeskundige consulten
  Behandelingen waarin de verschillende werkvormen worden gecombineerd, met een op maat bepaalde behandelfrequentie en tijdsduur.
 5.  (Tussentijdse) evaluatie
  Bij aanvang van ieder consult is er een korte evaluatie. Naargelang de duur van het behandeltraject zijn er tussentijdse evaluaties. Bij het afsluiten van het traject is er een eindevaluatie.

Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie BATC. Mensen die aanvullend verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar, die de consulten van een BATC-therapeut vergoedt, komen in aanmerking voor een gedeeltelijke of gehele vergoeding. Check zelf van tevoren bij jouw eigen zorgverzekeraar of je de consulten vergoed krijgt als dit belangrijk voor je is.