Natuurgeneeskundige Therapie

Behandelaar

Natuurgeneeskundige Praktijk Zonnebloem is in 2011 opgericht.

Mijn naam is Dorien Striekwold-Scheffer.

Ik ben natuurgeneeskundig therapeut en ik bekijk jou als mens op meerdere niveaus. De opgedane kennis op HBO-niveau, screening door beroepsorganisatie BATC en mijn ervaring met het zelf doorleven en verwerken van diverse lichamelijke, mentale en emotionele problemen stelt mij in staat andere mensen te behandelen en begeleiden.

Ik ben dankbaar en geniet ervan dat ik mensen zie ontspannen, opener, authentieker en gezonder worden en meer in balans zie komen.

De natuurgeneeskundige therapie die ik toepas, bestaat uit de volgende hoofd werkvormen:

  • Psychische en emotionele begeleiding
  • Ademtherapie
  • Voice Dialogue
  • Meervoudige Merkabaheling
  • Familie-opstellingen
  • EMDR
  • Regressie

Aangezien een natuurgeneeskundig therapeut zeer veel verschillende methodieken kan aanleren en ik nooit uitgeleerd ben, blijf ik bij- en nascholing volgen.

Bibliografie
Ik ben getrouwd en heb 2 schoolgaande dochters en 2 volwassen stiefdochters.

Ik was het oudste kind thuis en heb een broer. In mijn jeugd verhuisden en reisden we veel en we woonden als gezin drie jaar in het buitenland. Het vele afscheid nemen, loslaten en weer opnieuw beginnen vond ik niet altijd even makkelijk. Toen ik op kamers woonde, zijn mijn ouders gescheiden en later kreeg ik nog een halfzusje.

Tijdens mijn studie HEAO Internationaal Management studeerde ik een jaar Marketing in Frankrijk. Daarna volgde ik de kopstudie Beleids-& Organisatiewetenschappen.

Ik werkte onder meer drie jaar als organisatie-adviseur in de gezondheidszorg. Projecten varieerden van het begeleiden van fusies bij ambulancediensten en GGD-en tot het onderzoeken waarom een afdeling niet goed functioneerde binnen een Riagg of verzorgingshuis. Het werken met groepen en het coachen vond ik het leukst. Daarom volgde ik een opleiding tot trainer en ging ik aan de slag. Drie jaar gaf ik wekelijks persoonsgerichte trainingen aan projectleiders, leidinggevenden en niet-leidinggevenden. Hier deed ik veel ervaring op met groepsdynamica en persoonlijke processen. Ik raakte burn out en herstelde.

Op mijn 25e werd mijn moeder ziek en overleed. Dat maakte dat zoveel los, dat ik met mijn eigen bewustwording aan de slag ging. Sindsdien werkte ik in diverse workshops en opleidingen aan mijn levensthema’s. Ik volgde de 4-jarige beroepsopleiding tot Spiritueel Werker. Hier leerde ik werken met adem, polariteitsmassage, voice dialogue en intuïtieve ontwikkeling.

Mijn kwaliteiten zijn mijn openheid, puurheid en helderheid. Eenvoud, liefde en waarheid zijn belangrijke waarden voor me.

Toen mijn kinderen werden geboren, werd ik thuisblijfmoeder. Dat betekende niet dat mijn maatschappelijke betrokkenheid beperkt was. Zo startte ik in 2009 de knuffelactie ‘Heb jij in 2009 al een knuffeltje gegeven?’. Deze inzamelingsactie van knuffels voor aidsbabies in Zuid-Afrika werd veel groter dan verwacht toen landelijke media hier aandacht aan besteedden. Op 18 inzamelingspunten in het land werden knuffels ingezameld die ik met vrijwilligers in de knuffelfabriek in Geldrop sorteerde en verpakte. Met hulp van vele sponsors zijn er uiteindelijk tussen de 40.000 en 50.000 knuffels verscheept en is er meer dan 20.000 euro opgehaald!

Mijn kinderen spiegelen mij in elke levensfase precies waar ik nog wat te leren heb. Het (stief)moederschap is een grote les in onvoorwaardelijke liefde en dienstbaarheid en biedt me de kans om mezelf steeds verder te ontwikkelen.
Toen de kinderen klein waren, nam ik elk jaar een ‘mama’ sabbatical waarin ik me op het geestelijke, spirituele vlak voedde en ik in rust dieper voelde waar ik in mijn leven stond. In die jaren verdiepte ik me in de Meervoudige Merkaba Technieken. Sinds 2008 ben ik leraar van de Merkaba Technieken.

Naarmate mijn kinderen ouder worden, ontstaat er meer ruimte om ook buiten mijn gezin mijn kwaliteiten uit te dragen door consulten en merkaba workshops te geven en transformatieprocessen in groepen te begeleiden. Ik heb acht jaar  met twee andere docenten verschillende jaargroepen van de opleiding tot Spiritueel Werker begeleid (7 blokken van 3 dagen). In deze meerjarige opleiding lopen mensen hun leven door, van conceptie/kindertijd tot volwassenheid, om levensthema’s te helen en praktische vaardigheden voor persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Het zijn persoonlijke, diepgaande transformatieprocessen. Ik ben dankbaar en geniet ervan dat ik mensen mag zien groeien, ontspannen, opener en authentieker worden.